برگزاری جلسه هفته ناجا باحضور خانم سرهنگ اسفندیاری ومشاوره نیروی انتظامی خانم خنجری

جلسه هفته ناجا باحضور خانم سرهنگ اسفندیاری ومشاوره نیروی انتظامی خانم خنجری در تاریخ۱۴۰۱/۷/۱۹وتوضیح مسائل امنیتی وآسیبهای اجتماعی برای دانش آموزان برگزارشد.

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0