دانش آموزان دبیرستان معارف اسلامی یاسوج ازنمایشگاه کتاب ودستاوردهای علمی بازدیدکردند

دانش آموزان دبیرستان دخترانه معارف شهیدمطهری(ره) یاسوج ازنمایشگاه کتاب ودستاوردهای علمی درمصلی امام خمینی(ره) بازدیدکردند.

مدیر دبیرستان دخترانه معارف اسلامی یاسوج درحاشیه این بازدید به تشریح کارهای تربیتی وعلمی این آموزشگاه درطی سال تحصیلی ۹۹-۹۸پرداخت.

 

 

گوهرباقرپور بااشاره به تواناییهای دانش آموزان این دبیرستان درحوزه های علمی وفرهنگی خواستارمشارکت فعال دانش آموزان درفعالیت های مرتبط شد.

وی درادامه تصریح کرد:مجموعه دبیرستان دخترانه معارف باجدیت ازدانش آموزان فعال درعرصه علمی وفرهنگی حمایت خواهندکرد.

درادامه این بازدید؛دانش آموزان به بیان نقطه نظرات ودیدگاههای خوددرخصوص محتوای نمایشگاه پرداختند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0