ویژگیها و فعالیت های فرهنگی وتربیتی

 • استفاده از اساتید مجرب و برجسته برای تدریس
 • آموزش تخصصی قرآن کریم در طول دوره تحصیل
 • آشنایی با معارف اسلامی به طور تخصصی
 • آموزش دروس تخصصی همچون تاریخ اسلام ، احکام ، اخلاق ، فقه و اصول و …
 • آموزش زبان عربی به طور تخصصی
 • آموزش احکام به طور ویژه
 • اجرای طرح های مباحثه و اردو های علمی
 • برگزای اعتکاف های علمی مختلف
 • دعوت از اساتید برجسته کشوری
 • برگزاری دوره های مشاوره فردی و گروهی ویژه اولیاء و دانش آموزان
 • برگزاری کلاسهای کنکور به طور تخصصی با حضور اساتید پروازی و مجرب
 • حضور روحانی ثابت در مدرسه برای پاسخگویی به مسائل شرعی و …
 • حضور مشاور ثابت در مدرسه برای رفع مشکلات احتمالی خانوادگی ، آموزشی و …
 • اجرای طرح پیوند مسجد و مدرسه با برگزاری نماز جماعت هر روز در مسجد مجاور مدرسه
 • فعالیت مستمر هیأت مذهبی مدرسه با برگزاری جلسات هفتگی و مناسبت های مختلف
 • برگزاری جلسات ماهیانه ختم دسته جمعی قرآن کریم
 • برگزاری گفتمان دینی مختلف
 • برگزاری دوره های آموزشی فرهنگی همچون مداحی ، قرائت ، سرود ، تواشیح و …
 • برگزاری نمایشگاه ها ، مسابقات فرهنگی و ورزشی
 • برگزاری اردوی های تفریحی مختلف درون شهری و استانی و بیرون استانی
 • اجرای طرح های مختلف فرهنگی همچون سینمای مدرسه و …
 • بهره مندی از تکنولوژی های روز برای اهداف آموزشی
 • بهره مندی از کارگاه فناوری مجهز
0