کادر آموزشی و علمی

باسمه تعالی

کادر آموزشی وعلمی دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) یاسوج

دوره دوم

 

نام و نام خانوادگیسمتتحصیلات
سید امید رضا عابدیدیبر ریاضیکارشناسی ارشد
اله یار افراختهدبیر ادبیاتدکتری
سید هدایت مقیمیدبیر اصول عقایدکارشناسی ارشد
حسین حقانیدبیر اخلاق و احکامدکتری
هوشنگ حقگودبیرجامعه شناسیکارشناسی ارشد
سید عدالت حسینیدبیر فلسفه و منطقکارشناسی ارشد
اردشیر رهنمادبیر جغرافیادکتری
سید امیر موسویدبیر زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
سید محمد حسن دادگردبیر اصول عقاید و عربیکارشناسی ارشد
حامد دیده باندبیر اصول و عقایدکارشناسی ارشد

کادر آموزشی وعلمی دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری (ره) یاسوج

دوره اول

نام و نام خانوادگی

سمت

سیده مریم مرتضویی

دبیر

اکرم برناپور

دبیر

لیلا جلیلی

دبیرریاضی

حکیمه منصوری

دبیرکاروفناوری

مرضیه مهربان

دبیرتربیت بدنی

محبوبه آقایی

دبیرعلم-آمادگی دفاعی

 فهیمه عبدالی

مطالعات

ناهیدایرانمنش

دبیرهنر

مهری طهماسبی

دبیرزبان

لیلاصیادی

دبیرعربی وپیام آسمانی

معصومه ساعدی

دبیرروخوانی قران

عصمت صداقت

دبیرالهیات- قران

سولمازفریدونی

مدرس اخلاق

الهام خودکامه

دبیرانشا

 زیبادولت خواه

مدرس احکام

 

 

0