بازدید از کتابخانه امام علی(ع) توسط دانش آموزان در هفته کتاب وکتابخوانی

بازدید از کتابخانه امام علی(ع) توسط دانش آموزان در هفته کتاب وکتابخوانی مورخ  ۱۴۰۲/۸/۲۴برگزار شد .

 

 

 

 

 

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0