بازدید مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمداز دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری یاسوج دوره اول ودوم

مدیرکل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمداز دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری یاسوج دوره اول ودوم در روز ۲مهر بازدیدانجام داد.

 

حسنعلی عزت خواه در این بازید از دبیرستان دخترانه معارف یاسوج با تقدیر وتشکراز فعالیتهای خوب آموزشی وتربیتی توانمند این دبیرستان خطاب به دانش آموزان گفت:امروز مهمترین رسالت دانش آموزان در مدارس علم وکسبسجایاییزیبای اخلاقی واسلامی است تابتوانند درآینده باوقار؛بامعرفت ومقیدبه آداب وسنن ملی ومذهبی وپایبند به احکام به مقررات دینی یرای خدمت به همنوعان خویش مفید واثر گذار باشند.

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0