بازگشایی مدرسه ومیثاق باشهدا

ایین بازگشایی مدرسه ومیثاق باشهدا درتاریخ ۳۰شهریورماه دراین آموزشگاه توسط مسئولین آموزش وپرورش وشهرستان؛مدیر حوزه علمیه؛تعدادی ازدانش آموزان؛اولیائ؛ پرسنل وکادرمدرسه برگزاری شد.

 

گوهرباقرپوردرحاشیه این برنامه به توضیحات  عملکردسال های قبل این آموزشگاه درحیطه علمی ؛فرهنگی ومذهبی پرداخت.

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0