برگزاری آزمون ورودی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دبیرستان پسرانه

آزمون ورودی دبیرستان پسرانه معارف سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ با شرکت ۱۵۰ نفر از دانش آموزان پایه نهم برگزار شد

و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ از افراد واجد شرایط مصاحبه دعوت گردید.

در پایان تعداد ۳۷ نفر جهت تحصیل در دبیرستان پذیرفته شدند.

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان پسرانه

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان پسرانه

                                                                 برگزاری آزمون ورودی دبیرستان پسرانه

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0