برگزاری جشن اول سال درتاریخ ۱۴۰۱/۷/۲

جشن اول سال درتاریخ۱۴۰۱/۷/۲باحضور دانش آموزان واولیا مدرسه بانواختن زنگ مهر توسط دانش آموزان شاهدانجام گرفت.

درادامه باقرپور باتبریک سال تحصیلی جدید در مورد قوانین ومقررات مدرسه درسال تحصیلی۱۴۰۱-۱۴۰۲توضیحات کامل وجامع پرداخت.

اولین نماز جماعت مدرسه در روز اول مهر باحضور پرشور دانش آموزان برگزارگردید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0