برگزاری جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری یاسوج باحضور اولیاءدانش آموز ان و کادر اجرایی به همراه پرسنل این دبیرستان مورخ ۱۴۰۱/۸/۲شد

برگزاری جلسه انجمن اولیاء ومربیان دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری یاسوج باحضور اولیاءدانش آموز ان و کادر اجرایی به همراه پرسنل این دبیرستان مورخ ۱۴۰۱/۸/۲شد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0