برگزاری جلسه شورای معلمان شهریور۱۴۰۱

بسمه تعالی

جلسه شورای معلمان باحضور معلمان دوره اول ودوم متوسطه دبیرستان دخترانه علوم ومعاف اسلامی شهید مطهری یاسوج برگزار گردید.

در حاشیه این جلسه مدیر دبیرستان ومعاونین آموزشی به قرائت قوانین آموزشی ؛تربیتی؛فرهنگی وهنری پرداختند

در ادامه معلمان به دادن ایده وروشهای تدریس وتبادل باهمکاران پرداختند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0