برگزاری جلسه هفته مشاغل

جلسه هفته مشاغل برای آشنایی دانش آموزان بامشاغل مختلف درمحل این دبیرستان وسالن اجتماعات دبیرستان مدرسه استثنایی برگزاری شد.

 

همزمان باجلسات هفته مشاغل برای پایه نهم  واولیاء گرامی جلسات پرسش وپاسخ باحضورجناب آقای حاج آقاجابری ازدانشگاه فرهنگیان یاسوج برای دوپایه هفتم وهشتم برگزارگردید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0