برگزاری صبحانه سلامت به مناسبت هفته سلامت

صبحانه سلامت به مناسبت هفته سلامت درای آموزشگاه برگزارگردید.

درحاشیه این برنامه به دانش آموزانی که بهترین تزیینات راانجام دادند؛هدایایی اهداگردید.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0