برگزاری کلاس های فوق برنامه

کلاس های فوق برنامه فرهنگی ؛مذهبی دراین آموزشگاه برگزارشد.

 

حاج اقاخوئینی ها درارتباط با مسائل مذهبی وفرهنگی پرداخت.

 

درحاشیه این برنامه؛ حاج آقا مسابقاتی برای دانش آموزان تدارک دید وبه انجام  مسابقات پرداخت وبرنامه مفرح وشادی بارعایت اصول ایجادکرد.

 

درادامه دانش آموزان واولیای مدرسه به انجام فرایض دینی ونمازجماعت پرداختند.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0