برگزلری محفل انس باقرآن

محفل انس باقرآن درتاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۰درمحل دبیرستان باحضور استادآسن؛دانش آموزان واولیاء مدرسه برگزارشد.

درحاشیه این ایین معنویی محمودآسن ازاثرات مثبت قرآن برجسم ؛روح وروان صحبت کرد.

وی افزود:همراه باقران بودن فقط شامل اثرات اخروی نیست بلکه اثراتی برروی زندگی دنیوی  دارد.

 

 

<?php echo do_shortcode(‘

‘); ?>

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0