بزرگداشت شهدای دانش آموز

برگ داشت شهدای دانشآموز درگنگره شهدا باحضورمسئولین شهرستان ؛اقای دلشادمدیریت اموزش وپرورش شهرستان بویراحمد؛سرهنگ نصیرزاده ؛جمعی ازدانش آموزان وکادراجرایی این آموزشگاه برگزارشد.

 

درحاشیه این برنامه دلشادبه شهدای دانش اموزان این استان ادای احترام کرد وبه رشادت های این شهداپرداخت.

 

درادامه نصیرزاده به سخنانی  درموردتنهاشهیده زن دانش اموز دراستان پرداخت.

 

این برنامه دراخربااعطای جوایز به دانش اموزان وبازدیدازگنگره شهداتوسط دانش آموزان پایان یافت.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0