حضور پر شور دانش آموزان و پرسنل دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری  یاسوج در مراسم راهپیمایی روز قدس مورخ۱۴۰۲/۱/۲۴ ۱۴۰۲/۱/۲۴

حضور پر شور دانش آموزان و پرسنل دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری  یاسوج در مراسم راهپیمایی روز قدس مورخ۱۴۰۲/۱/۲۴انجام گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0