نمایشگاه هفته مشاغل باحضور مسئولین اداره آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمدوشهرستان بویراحمد دردبیرستان دخترانه معارف یاسوج‌مورخ۱۴۰۲/۲/۲۱برگزارگردید

  • نمایشگاه هفته مشاغل باحضور مسئولین اداره آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمدوشهرستان بویراحمد دردبیرستان دخترانه معارف یاسوج‌مورخ۱۴۰۲/۲/۲۱برگزارگردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0